Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší

Aktuálne merané údaje
Názov stanice Dátum a čas merania Hodnota radiácie [nSv/h]
Banská Bystrica - Zelená21.05.2022 08:00140
Bratislava - Koliba21.05.2022 08:00103
Dudince18.05.2022 17:00110
Gánovce21.05.2022 08:00137
Hurbanovo18.05.2022 18:0097
Jaslovské Bohunice19.05.2022 10:00121
Liptovský Mikuláš - Ondrašová21.05.2022 08:00145
Lučenec - Boľkovce18.05.2022 12:00111
Malý Javorník19.05.2022 12:00118
Mochovce21.05.2022 08:00126
Piešťany21.05.2022 08:00123
Stropkov - Tisinec21.05.2022 08:00121
Trenčín21.05.2022 08:00127
Veľké Lovce21.05.2022 08:00162
Žilina - Dolný Hričov21.05.2022 08:00113
Z dôvodu metrologického overovania gama detektorov budú dáta z časti meracích miest v nasledujúcich týždňoch dočasne nedostupné.

Viac o monitoringu rádioaktivity nájdete tu.