Kontakt pre HIPS

Bratislava

Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37
P.O.BOX 15
mobil:
Pracovné dni:

0918 976 920 (od 6:00 do 14:00 hod.)
0918 131 596 (od 14:00 do 6:00 hod.)

Víkendy, Sviatky:

0917 633 979 (od 6:00 do 18:00 hod. - deň)
0918 131 596 (od 18:00 do 6:00 hod. - noc)

hips@shmu.sk

Žilina

Bôrická cesta 103, 011 13 Žilina
tel: (041) 70 775 11, 70 775 21
mobil:
Pracovné dni:

0918 976 922 (od 6:00 do 14:00 hod.)
0905 475 334 (od 14:00 do 6:00 hod.)

Víkendy, Sviatky:

0905 475 334

hipsza@shmu.sk

Banská Bystrica

Zelená 5, 974 04 Banská Bystrica
Mobil: pracovné dni:

0918 976 924 (od 6:00 do 14:00 hod)
0908 455 081 (od 14:00 do 6:00 hod)

víkendy, sviatky:

0908 455 081

hipsbb@shmu.sk

Košice

Ďumbierska 26, 041 17 Košice
tel: (055) 6333 022
mobil:
Pracovné dni:

0918 976 923 (od 6:00 do 14:00 hod.)
0907 723 148 (od 14:00 do 6:00 hod.)

Víkendy, Sviatky:

0907 723 148

hipske@shmu.sk