SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teploty Zobraziť výstrahy

Školenie žiadateľov o odbornú spôsobilosť

Ministerstvo životného prostredia SR podľa zákona č. 309/2009 Z. z. (§ 14c ods. 6 písm. f) o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom vykonalo školenie pre žiadateľov o odbornú spôsobilosť na overovanie výpočtov úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín.

Program (pdf, 95 kB)
Biopalivá a biokvapaliny (pdf, 753 kB)
BioGrace - the biofuel GHG emission calculation tool (pdf, 1191 kB)
Databáza pôd SR (pdf, 1352 kB)
Kritériá trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny - Formuláre - obsah, forma (pdf, 1627 kB)
Prístup k informáciám o biopalivách a biokvapalinách na webe (pdf, 2567 kB)
Pripravované európske normy na kritériá trvalej udržateľnosti na výrobu biopalív a biokvapalín na energetické účely (pdf, 271 kB)
Národný inventarizačný systém SR (pdf, 810 kB)
Kritériá trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny (pdf, 818 kB)
Prezenčná listina (pdf, 555 kB)
Smernica 2009/28/ES (pdf, 583 kB)
Vyhláška MPRV SR č. 295/2011 Z.z. (pdf, 154 kB)
Úvod do problematiky zmeny klímy (pdf, 232 kB)

"Právnické osoby, ktorým boli udelené osvedčenia o odbornej spôsobilosti" - podrobnosti na webe MŽP SR:
http://www.minzp.sk/files/oblasti/ovzdusie/zmena-klimy/register-oso_05_2012.pdf