Verejné prístupné informácie 2010

 • Hydrologická ročenka povrchových vôd 2010
 • Hydrologické zhodnotenie kalendárneho roku 2010 
 • Vybrané údaje o prietokoch vo vodomerných staniciach v roku 2010 
 • Grafický prehľad vybraných prietokových údajov vo vodomerných staniciach v roku 2010:    
  • Mapa zhodnotenia relatívnych hodnôt priemerných ročných prietokov v roku 2010 
  • Mapa zhodnotenia výskytu maximálnych prietokov v roku 2010 
  • Mapa zhodnotenia výskytu minimálnych priemerných denných prietokov v roku 2010 
 • Ročné spracovanie prietokov vo vybraných vodomerných staniciach v roku 2010 
 • Ročné spracovanie dennej mútnosti 2010 
 • Monitorovanie hydromorfologických prvkov kvality v roku 2010