Aktuality SHMÚ

Predpoveď pre vás na 24. a 25. týždeň 2024

13.6.2024 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | ANDREJ KOZÁK, IVAN GARČÁR, INGRID MAKKEROVÁ, ML.
Predpoveď pre vás na 24. a 25. týždeň 2024
Meteorológ SHMÚ Andrej Kozák prináša predpoveď počasia na koniec 24. s výhľadom na 25. týždeň 2024

Predpoveď pre vás na 23. a 24. týždeň 2024

6.6.2024 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | ŠTEFAN DLHOŠ, IVAN GARČÁR, INGRID MAKKEROVÁ, ML.
Predpoveď pre vás na 23. a 24. týždeň 2024
Meteorológ SHMÚ Štefan Dlhoš a jeho predpoveď počasia na koniec 23. s výhľadom na 24. týždeň 2024.

Predpoveď pre vás na 22. a 23. týždeň 2024

30.5.2024 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | CYRIL SIMAN, IVAN GARČÁR, INGRID MAKKEROVÁ, ML., DANIEL ZACHAR
Predpoveď pre vás na 22. a 23. týždeň 2024
Meteorológ SHMÚ Cyril Siman prináša predpoveď počasia na koniec 22. s výhľadom na 23. týždeň 2024.

Predpoveď pre vás na 21. a 22. týždeň 2024

23.5.2024 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | ŠTEFAN DLHOŠ, IVAN GARČÁR, DANIEL ZACHAR
Predpoveď pre vás na 21. a 22. týždeň 2024
Meteorológ SHMÚ Štefan Dlhoš predpovedá počasie na koniec 21. s výhľadom na 22. týždeň 2024.

Mimoriadne teplý február 2024 v strednej Európe

6.5.2024 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | PRIBULLOVÁ, A., ŠŤASTNÝ P., FAŠKO P., PECHO J.
Mimoriadne teplý február 2024 v strednej Európe
Na území Slovenska, podľa údajov pozemných meteorologických staníc, bol február 2024 ako celok teplotne mimoriadne nadnormálny. Teplotná odchýlka od normálu 1991 – 2020 dosahovala väčšinou +6,0 až +7,0 °C, čo je veľmi úzky interval. Len na vysokohorských staniciach boli tieto odchýlky menšie.
Extrémne vysoké teploty vzduchu na Slovensku vo februári 2024 neboli namerané iba na pozemných meteorologických staniciach, ale boli zaznamenané aj aerologickými meraniami vo vyšších vrstvách atmosféry. Merania vo vybraných výškových hladinách v blízkosti povrchu boli konzistentné s meraniami pozemných meteorologických staníc v podobných nadmorských výškach. Teploty aj odchýlky od dlhodobých priemerov boli rekordne vysoké až do výšok okolo 7 km nad povrchom. Nadpriemerné februárové teploty boli merané takmer naprieč celou troposférou. Vo vrstve vzduchu v blízkosti hladiny tropopauzy bola teplota vzduchu, naopak, veľmi nízka.

Predpoveď pre vás na 18. a 19. týždeň 2024

2.5.2024 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | PAVOL BERÁNEK, IVAN GARČÁR, INGRID MAKKEROVÁ, ML.
Predpoveď pre vás na 18. a 19. týždeň 2024
Meteorológ SHMÚ Pavol Beránek predpovedá počasie na koniec 18. s výhľadom na 19. týždeň 2024.

Predpoveď pre vás na 17. a 18. týždeň 2024

25.4.2024 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | CYRIL SIMAN, IVAN GARČÁR, INGRID MAKKEROVÁ, ML.
Predpoveď pre vás na 17. a 18. týždeň 2024
Meteorológ SHMÚ Cyril Siman prináša predpoveď počasia na koniec 17. s výhľadom na 18. týždeň 2024.

Predpoveď pre vás na 16. a 17. týždeň 2024

18.4.2024 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | MIROSLAV ŠINGER, IVAN GARČÁR, INGRID MAKKEROVÁ, ML.
Predpoveď pre vás na 16. a 17. týždeň 2024
Meteorológ SHMÚ Miroslav Šinger a jeho predpoveď počasia na koniec 16. s výhľadom na 17. týždeň 2024.

Predpoveď pre vás na 15. a 16. týždeň 2024

11.4.2024 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | JANA POTANKOVÁ, IVAN GARČÁR, INGRID MAKKEROVÁ, ML.
Predpoveď pre vás na 15. a 16. týždeň 2024
Meteorologička SHMÚ Jana Potanková predpovedá počasie na koniec15. s výhľadom na 16. týždeň 2024.

Predpoveď pre vás na 14. a 15. týždeň 2024

4.4.2024 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | CYRIL SIMAN, IVAN GARČÁR, INGRID MAKKEROVÁ, ML.
Predpoveď pre vás na 14. a 15. týždeň 2024
Meteorológ SHMÚ Cyril Siman a jeho predpoveď počasia na koniec 14. s výhľadom na 15. týždeň 2024.