Aktuality SHMÚ

Zima bude pokračovať aj v ďalších dňoch

16.2.2018 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | CYRIL SIMAN
Zima bude pokračovať aj v ďalších dňoch

Aj napriek tomu, že už máme za sebou viac ako polovicu februára sa zdá, že zima ešte nepovedala svoje posledné slovo a v najbližších dňoch sa nám ešte niekoľkokrát pripomenie.



Argentínska stanica Marambio v Antarktíde

16.2.2018 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | PETER HRABČÁK
Argentínska stanica Marambio v Antarktíde

Opis služobnej cesty na stanicu Marambio v Antarktíde a niekoľko poznámok k problematike ozónovej diery.



Dynamicko-klimatologické zhodnotenia januára 2018

11.2.2018 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | CYRIL SIMAN
Dynamicko-klimatologické zhodnotenia januára 2018

V nasledujúcom článku budeme hodnotiť počasie na území Slovenska v januári 2018. Zameriame sa pritom predovšetkým na analýzu cirkulačných pomerov, ktoré mali rozhodujúci vplyv na chod meteorologických prvkov v priebehu celého mesiaca. Cieľom príspevku je tiež ponúknuť čitateľovi iný pohľad na možnosti hodnotenia počasia vo vybranom období, pričom ide súčasne o pokus o prienik meteorologických a klimatologických metód spracovania. Takúto možnosť ponúka dynamická klimatológia. V úvode článku si preto dovoľujeme širšie predstaviť túto subdisciplínu klimatológie ako aj predmet jej záujmu. Podobným spôsobom sme naposledy spracovali priebeh počasia v decembri v článku Meteorologické zhodnotenie decembra 2017, za ktorým nasledovalo klimatologické zhodnotenie decembra 2017.



Návrat zimy

1.2.2018 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Návrat zimy

Po teplom januári sa do našej oblasti v úvodnej dekáde posledného zimného mesiaca 2018 vráti zima.



Orografické navýšenie zrážkových úhrnov vo východnej časti Malých Karpát

21.1.2018 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | CYRIL SIMAN
Orografické navýšenie zrážkových úhrnov vo východnej časti Malých Karpát

Na území Slovenska pozorujeme niekedy veľké rozdiely v počasí, a to aj na pomerne malé vzdialenosti (niekoľko kilometrov). Geografická rôznorodosť nášho územia sa prejavuje rôznou mierou na viacerých meteorologických prvkoch (zrážky, teplota a vlhkosť vzduchu, vietor) a to predovšetkým v zimnom období.



Karpaty ako prekážka pri chladnom východnom prúdení

11.1.2018 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Karpaty ako prekážka pri chladnom východnom prúdení

Pohoria dokážu významne zbrzdiť prúdenie studeného vzduchu. Tento efekt dokážu presnejšie zachytiť predpovedné modely s lepším rozlíšením.



Trojkráľová zima - kde je?

4.1.2018 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Trojkráľová zima - kde je?

Trojkráľová zima v tomto roku neprichádza do vnútrozemia Európy, ale do Severnej Ameriky.



Meteorologické zhodnotenie decembra 2017

1.1.2018 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | CYRIL SIMAN
Meteorologické zhodnotenie decembra 2017

Prvého januára vítame predovšetkým príchod nového roka. Z meteorologického a klimatologického hľadiska však súčasne vstupujeme do druhého zimného mesiaca, ktorý je na našom území spravidla aj najchladnejším mesiacom v roku. Aj keď astronomická zima začína na severnej pologuli až 21.12. (zimný slnovrat) pre meteorológov je regulárnym zimným mesiacom celý december. V nasledujúcom texte budeme teda hodnotiť priebeh počasia na území Slovenska v období od 1. do 31.12.2017.



Orkán na Štedrý deň

24.12.2017 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Orkán na Štedrý deň

Na horách veľmi silný vietor aj počas Vianoc



Počasie v priebehu Vianoc

20.12.2017 | METEOROLÓGIA | OZNAM | LUCIA SOKOLOVÁ, ŠTEFAN DLHOŠ
Počasie v priebehu Vianoc

Na územie Slovenska príde spolu so sviatkami aj príznačné vianočné oteplenie.