Projekt : Improvement of water statistics reporting in the Slovak Republic (2013-2014)

 

Názov:
Improvement of water statistics reporting in the Slovak Republic


Fond:
EUROSTAT GRANT

Predmet riešenia:
Zlepšenie štatistiky pre reportovanie v oblasti vôd v SR

Roky riešenia:
2013 – 2014

Postavenie SHMÚ: 
Príjemca projektu. Bola realizovaná úprava databázového systému SEoV, ktorá sa týka zavedenia aktualizovaných číselníkov pre spracovanie štatistických reportov údajov o nakladaní s vodami zo SEoV (kódy NACE - kódy ekonomickej činnosti, územné členenie SR podľa NUTS2.

Partneri:
EU Komisia – EUROSTAT (Directorate E: Sectoral and regional statistics)

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka):
Zlepšenie štatistiky pre reportovanie v oblasti vôd v SR / Ing. Lea Mrafková, PhD.