Kontakt

Sieť zrážkomerných staníc

Kontaktné adresy

Ing. Dalibor Galo
(vedúci úlohy Merania a pozorovania na klimatologických a zrážkomerných staniciach)
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
83315 Bratislava
tel: +02 59415198
E-mail: dalibor.galo@shmu.sk