INCA-CECENTRAL EUROPE - EU

 

Systém INCA

Načítavajú sa produkty INCA...
Animácia
1 2 3 4 5
Základná vrstva
Dátové vrstvy
Topografické vrstvy
Doplnkové informácie - Čas je zobrazovaný v UTC
- Aktualizácia každú hodinu
- Rozlíšenie 1x1km
 
Po kliknutí na jednu vybranú oblasť na mape sa otvorí nové okno v ktorom sa načítajú produkty INCA.     
 
Dostupných je 7 nasledujúcich oblastí: Slovensko, juhozápad, severozápad, juh, sever, juhovýchod a severovýchod Popis systému INCA