SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na BúrkyVysoké teploty Zobraziť výstrahy

Fotografie operatívneho a režimového monitorovania


Vodomerná stanica na Žitave v Obyciach (povodie Nitry)


Meranie prietokov hydrometrickou vrtuľou z vody


Pozorovací objekt prameňa v lokalite Východná - Vyvierky pod Grúňom (povodie Váhu)


Pozorovací objekt hladiny podzemných vôd Veľké Blahovo-Lúky (povodie Dunaja)


Spoločné slovensko-rakúske meranie prietokov pomocou ultrazvukového prístroja ADP


Spoločné slovensko-maďarské meranie prietokov hydrometrickou vrtuľou (povodie Dunaja)