Fotografie operatívneho a režimového monitorovania

Vodomerná stanica na Žitave v Obyciach (povodie Nitry)
Vodomerná stanica na Žitave v Obyciach (povodie Nitry)


 

Meranie prietokov hydrometrickou vrtuľou z vody
Meranie prietokov hydrometrickou vrtuľou z vody


 

Pozorovací objekt prameňa
Pozorovací objekt prameňa v lokalite Východná - Vyvierky pod Grúňom (povodie Váhu)


 

Pozorovací objekt hladiny podzemných vôd Veľké Blahovo-Lúky (povodie Dunaja)
Pozorovací objekt hladiny podzemných vôd Veľké Blahovo-Lúky (povodie Dunaja)

 

Spoločné slovensko-rakúske meranie prietokov pomocou ultrazvukového prístroja ADP
Spoločné slovensko-rakúske meranie prietokov pomocou ultrazvukového prístroja ADP


 

Spoločné slovensko-maďarské meranie prietokov hydrometrickou vrtuľou (povodie Dunaja)
Spoločné slovensko-maďarské meranie prietokov hydrometrickou vrtuľou (povodie Dunaja)