Vodohospodárske bilancie množstva a kvality povrchovej a podzemnej vody

Vodohospodárska bilancia množstva povrchovej vody

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021  2022

Vodohospodárska bilancia kvality povrchovej vody

Vodohospodárska bilancia kvality povrchovej vody - rok 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
Zoznam bilančne hodnotených miest - rok 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Významné zdroje znečistenia - rok 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Mapová príloha  - rok 2008, 2009, 2010 (mapa 1, 2, 3, 4, 5), 2011 (mapa 1, 2, 3, 4, 5), 2012 (mapa 1, 2, 3, 4, 5), 2013 (mapa 1, 2, 3, 4, 5), 2014 (mapa 1, 2, 3, 4, 5), 2015 (mapa 1, 2, 3, 4, 5), 2016 (mapa 1, 2, 3, 4, 5), 2017 (mapa 1, 2, 3, 4, 5), 2018 (mapa 1, 2, 3, 4, 5), 2019 (mapa 1, 2, 3, 4, 5), 2020 (mapa 1, 2, 3, 4, 5), 2021 (mapa 1, 2, 3, 4, 5), 2022 (mapa 1, 2, 3, 4, 5)  


Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody

Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody (textová časť VHB) -
rok 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022

Mapové prílohy:

Mapová príloha sumárnej VHB za jednotlivé rajóny - rok 201520162017, 20182019202020212022
(lokality v mapovej prílohe VHB majú priamy súvis s lokalitami v textovej časti VHB)
Mapová príloha VHB za jednotlivé lokality - rok 201520162017, 20182019202020212022
(lokality v mapovej prílohe VHB majú priamy súvis s lokalitami v textovej časti VHB)
Mapová príloha bilančných stavov VHB za jednotlivé rajóny - rok 201520162017, 20182019202020212022
(mapová príloha VHB má priamy súvis s textovou časťou VHB)
Mapová príloha bilančných stavov VHB za jednotlivé lokality - rok 201520162017, 20182019202020212022
(mapová príloha VHB má priamy súvis s textovou časťou VHB)

Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022