SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teplotyBúrky Zobraziť výstrahy

Kancelária riaditeľa divízie

  • Koordinácia, zabezpečenie a riadenie činnosti a úloh divízie Hydrologická služba,
  • koordinácia výskumných a vývojových projektov divízie a medzinárodných,
  • činnosť strediska ČMS - Voda,
  • koordinácia implementácie európskej smernice o vodách 2000/60/ES v rámci SHMÚ,
  • koordinácia medzinárodných aktivít v oblasti hydrologickej služby medziodborového charakteru (WMO, EURAQUA, ICPDR,... ),
  • spracovanie podkladov pre databázu GMO,
  • agenda riaditeľa divízie

Riaditeľ divízie je stálym zástupcom Slovenska v Komisii pre hydrológiu Svetovej meteorologickej organizácie.

 

Ing. Jana Poórová, PhD.


riaditeľka divízie 


Kontakt :


Kancelária R DHS SHMÚ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Tel.: +421 2 54 77 57 30, 59415 233
Fax: +421 2 59415 393
E-mail: shmu-dhs@shmu.sk