Monitorovanie a hodnotenie množstva a režimu povrchových vôd

       2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010
       2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
       2021  2022