Kontakty pre poskytovanie hydrologických údajov

Vedúci úlohy Monitorovanie a hodnotenie množstva a režimu povrchových vôd na SHMÚ:

Ing. Peter Spál, PhD.
Odbor kvantity povrchových vôd
Jeséniova 17
833 15 Bratislava

tel.: 02 / 59415 496
e-mail: peter.spal@shmu.sk
 

Vedúci úlohy Posudková a expertízna činnosť:

Mgr. Katarína Melová, PhD.
Odbor kvantity povrchových vôd
Jeséniova 17
833 15 Bratislava

tel.: 02 / 59415 109
e-mail: katarina.melova@shmu.sk