Kontakt

Sieť pozemných synoptických staníc

Kontaktné adresy

Mgr. Branislav Chvíla
(vedúci odboru Meteorologický a klimatologický monitoring)
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel: +2 59415162
e-mail: branislav.chvila@shmu.sk