SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teplotyBúrky Zobraziť výstrahy

Kontaktné miesta

Poskytovanie hydrologických údajov

SHMÚ Bratislava
Mgr. Katarína Melová, PhD.
Odbor kvantity a kvality povrchových vôd
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel.: 02 / 59415 109
e-mail: katarina.melova@shmu.sk


SHMÚ, RS Žilina
Ing. Soňa Liová
Bôrická cesta
011 80 Žilina
tel.: 041 / 70 77 515
e-mail: sona.liova@shmu.sk


SHMÚ, RS Banská Bystrica
RNDr. Jana Podolinská
Zelená 5
974 04  Banská Bystrica
tel.: 048 / 47 29 643 
e-mail: jana.podolinska@shmu.sk


SHMÚ, RS Košice
Ing. Beáta Síčová
Ďumbierska 20
041 17 Košice
tel.: 055 / 79 61 714
e-mail: beata.sicova@shmu.sk