Ročné správy

SPRÁVA O KVALITE OVZDUŠIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

ISSN  2730-0927
Názov vydavateľa:   Slovenský hydrometeorologický ústav, Úsek Kvalita ovzdušia
Sídlo vydavateľa:     Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
Periodicita:              1-krát ročne
Redaktori:                P. Tonhauzer, M. Kremler, M. Mladý

Správa 2017   Prílohy:  A  B  C
Správa 2018   Prílohy:  A   C
Správa 2019   Prílohy:  A  B  C
Správa 2020   Prílohy:  A  B  C
Správa 2021   Prílohy:    C       Hodnotenie krajov: BA  BB  KE  NR  PO  TN  TT  ZA
Správa 2022   Prílohy:    C       Hodnotenie krajov: BA  BB  KE  NR  PO  TN  TT  ZA
 

Archív predošlých Správ a Hodnotení kvality ovzdušia SR