SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na BúrkyVysoké teploty Zobraziť výstrahy

Termálne a minerálne vody

5. Termálne a minerálne vody

Zabezpečenie subsystémov Termálne a minerálne vody spadá do rezortu zdravotníctva.

Monitoring určených parametrov prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych stolových vôd metodicky riadi Inšpektorát kúpeľov a žriediel na základe odsúhlaseného projektu.

Kontaktná osoba:

Ing. Stašiková Viera

Ministerstvo zdravotníctva SR
Inšpektorát kúpeľov a žriediel
Limbová 2
837 52 Bratislava 211 E-mail: viera.stasikova@health.gov.sk