Ciele monitorovacieho subsystému

Sieť na meranie pôdnej teploty a pôdnej vlhkosti

Ciele monitorovacieho subsystému

Cieľom subsystému je získavanie informácií o teplote pôdy v štandartných podmienkach vo vrstve do 1 m, na vyčlenených staniciach do hĺbok až 10 m, o vlhkosti pôdy v štandardne definovaných podmienkach povrchu pôdy a pod rôznymi typmi poľnohospodárskych plodín.

Meranie teploty pôdy je vykonávané v dvoch subsystémoch: sieť pozemných synoptických staníc a sieť staníc s klimatologickým programom pozorovania. Zavedenie osobitného subsystému má za cieľ zdôrazniť zvláštnosti sledovania iného subjektu ako atmosféry, t.j. pôdy aj keď po metodickej stránke sledovanie vlastností vrchnej vrstvy pôdy patrí do náplne práce meteorologických staníc.