Kontakt

Sieť na meranie pôdnej teploty a pôdnej vlhkosti

Kontaktné adresy

RNDr. Ľubica Jančovičová
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
83315 Bratislava
tel: +02 59415188
E-mail: lubica.jancovicova@shmu.sk