Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorov

Sieť na meranie pôdnej teploty a pôdnej vlhkosti

Monitorovacia sieť, merané a pozorované veličiny a metódy monitorovania

 

MONITOROVACIA SIEŤ

Teplota pôdy je meraná na 55 staniciach, klasicky ortuťovými teplomermi na 39 staniciach a odporovými teplomermi na 16 staniciach, pričom súbežne sa merajú v Hurbanove Uvedené stanice sú v "Zozname staníc, merajúcich teplotu pôdy".Vlhkosť pôdy je stanovovaná na 8 staniciach jedenkrát v týždni.
 

MERANÉ A POZOROVANÉ VELIČINY

Teplota pôdy je ortuťovými teplomermi meraná v hĺbkach 2, 5, 10, 20, 50 a 100 cm, na vybraných staniciach až do hĺbky 7 metrov. Pozorovania sú vykonávané v klimatických termínoch.Odporovými teplomermi sú merania vykonávané v 1 minútových intervaloch.

Údaje z klasických meraní sú zaznamenávané do výkazov a zasielané v mesačných intervaloch do regionálnych centier, kde je kontrolovaná ich úplnosť a následne sú editované do KMISu. V súčasnosti je vo vývoji kontrolný program na ich formálnu a logickú kontrolu v prostredí KMISu. Údaje z automatických staníc sú zasielané v jednohodinových správach prostredníctvom telekomunikačného systému do KMISu.

Stanovenie vlhkosti pôdy je vykonávané v štandartne definovaných podmienkach povrchu pôdy a pod rôznymi typmi poľnohospodárskych plodín. Vlhkosť pôdy je meraná v sieti staníc gravimetrickou metódou. Je určené dodržiavať vždy meranie vlhkosti pôdy pod štandardom, t.j. pod povrchom bez porastu a zostávajúce typy porastov merať podľa podmienok vegetačnej sezóny (2 až 4 porasty). Hladiny (hĺbky) meraní nie sú počas sezóny konštantné.

MERANÉ VELIČINY V SIETI NA MERANIE PÔDNEJ TEPLOTY A PÔDNEJ VLHKOSTI
Názov meranej veličiny Značka meranej veličiny Meracia metóda Priestorová identifikácia Frekvencia meraní
Pôdna teplota v hĺbkach 2, 5, 10, 20, 50 a 100cm T2-100 ortuťové teplomery merania vo vertikálnom profile manuálne 3x denne, automaticky každých 10 minút
Pôdna vlhkosť u gravimetricky vertikálne merania 1x týždenne