Ciele monitorovacieho subsystému

Aerologická stanica

Ciele monitorovacieho subsystému

Cieľom monitorovacieho subsystému je sondovať atmosféru celej jej hrúbke. Údaje sa využívajú ako vstupné údaje do atmosférických modelov, aktuálne údaje pre leteckú prevádzku ale aj ako podklad pre poznanie variability jednotlivých prvkov atmosféry v rôznych výškach nad zemským povrchom.