Verejne prístupné informácie

Aerologická stanica

Verejne prístupné informácie

Grafické zobrazenia údajov z rádiosondážneho merania - vertikálnych profilov teploty, smeru a rýchlosti vetra a indexu námrazy do výšky 12 km sú verejne prístupné v časti TEMP.