Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorov

Aerologická stanica

Monitorovacia sieť, merané a pozorované veličiny a metódy monitorovania

MONITOROVACIA SIEŤ


Merania sú vykonávané na aerologickej stanici Poprad - Gánovce. Vertikálna sondáž atmosféry je robená 2 - krát denne rádiosondážnym systémom DigiCORA firmy VAISALA (o 00 a 12 UTC).


MERANÉ VELIČINY


Meteorologická rádiosonda meria veličiny uvedené v tabuľke "Veličiny merané na aerologickej stanici". Všetky charakteristiky sú merané od zemského povrchu do výšky 30 až 38 km. Dosiahnutá výška výstupu závisí od veľkosti a kvality meteorologického balónu, ktorý nesie rádiosondu, ako aj od poveternostných podmienok v čase merania.

Rádiosonda je vybavená miniatúrnymi kapacitnými snímačmi na meranie tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu. Smer a rýchlosť výškového vetra sa vyhodnocuje na základe zmeny polohy rádiosondy zavesenej pod voľne letiacim balónom.

Na konci rádiosondážneho merania sa zostavuje správa TEMP resp. PILOT, ktorá sa prostredníctvom telekomunikačných sietí ihneď rozosiela na operatívne využitie. Na stanici sa správa a vybrané výškové hladiny archivujú. Súčasne sa archivuje podrobná informácia o meraní, ktorá pozostáva zo všetkých meraných parametrov s časovou hustotou 10 sekúnd, čo predstavuje vzdialenosť archivovaných hladín asi 50 m. Týmito údajmi sa postupne napĺňa príslušná údajová oblasť KMISu.

VELIČINY MERANÉ NA AEROLOGICKEJ STANICI
Názov meranej veličiny Značka meranej veličiny Priestorová identifikácia Frekvencia meraní
Tlak vzduchu Pk meranie vo
vertikálnom
profile
atmosféry
2x denne
Teplota vzduchu T
Relatívna vlhkosť vzduchu UU
Smer výškového vetra dd
Rýchlosť výškového vetra ff