Banské vody

8. Banské vody

Subsystém Banské vody je čiastočne zahrnutý do subsystému Kvalita podzemných vôd, ktorý monitoruje SHMÚ.