Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia

Projekt Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia bol podporený z Operačného programu Kvalita životného prostredia

Hodinové koncentrácie znečisťujúcich látok

Aktuálne zverejnené hodinové údaje majú len informatívny charakter, nie sú okamžite vyhodnocované.
Údaje sa kontrolujú a vyhodnocujú na základe technických parametrov prístroja nasledujúci pracovný deň v ranných hodinách poverenými pracovníkmi SHMÚ.

Dátum a čas merania:

Stanice SHMÚ

Stanica PM10 PM2.5 O3 SO2 CO NO2 NOx Benzén Hg
Bratislava, Kamenné nám.7PDL       
Bratislava, Trnavské Mýto155  24330650.2 
Bratislava, Jeséniova54686 78  
Bratislava, Mamateyova6PDL653 912  
Rovinka, mobilná AMS27  1812612150.6 
Pezinok222  132109  
Malacky, Mierové námestie9PDL *57323570.1 
Nitra, Janíkovce2726103  45  
Nitra, Štúrova4843 25495621270.3 
Topoľníky, Aszód, EMEP2520724 811 1.5
Senica, Hviezdoslavova3020 *     
Trnava, Kollárova2825  66326470.3 
Sereď, Vinárska**   1216  
Trenčín, Hasičská4234 422634470.3 
Bystričany, Rozvodňa SSE1512 4     
Handlová, Morovianska cesta2218 6     
Prievidza, Malonecpalská191611114 34  
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie2818 1181439730.2 
Banská Bystrica, Zelená2415108  58  
Jelšava, Jesenského2413116  510  
Hnúšta, Hlavná1713       
Zvolen, J. Alexyho179       
Žarnovica, mobilná AMS208 520233  
Žiar nad Hronom, Jilemnického169       
Chopok, EMEP  113  23  
Martin, Jesenského2822  17722340.3 
Ružomberok, Riadok3527892047818260.3 
Žilina, Obežná171388 47669  
Košice, Ďumbierska  90      
Košice, Amurská2518       
Košice, Štefánikova3017 847212210.1 
Kojšovská Hoľa  104  22  
Veľká Ida, Letná3115  303    
Strážske, Mierová**       
Trebišov, T. G. Masaryka211495  610  
Krompachy, SNP2518 255017300.3 
Humenné, Nám. slobody201299  57  
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP15990  39  
Gánovce, Meteo. st  99  35  
Prešov, Arm.gen. Ľ. Svobodu3317  45242840.5 
Starina, Vodná nádrž, EMEP  96  22 1.5
Kolonické sedlo139       
Vranov nad Top., M.R.Štefánika2214 7     
Bardejov, Pod Vinbargom191396  57  
Mobilná stanica N2** **    

Stanice ostatných prevádzkovateľov

Stanica PM10 PM2.5 O3 SO2 CO NO2 NOx Benzén TRS H2S
Bratislava, Vlčie Hrdlo* *****  *
Bratislava, Pod. Biskupice1286521861217   
Rovinka136611815117210.7  
Ružomberok, Tatranská cesta27  3 1418 3 
Ružomberok, Černová        4 
Lisková        2 
Ružomberok, Riadok 4        5 
Ružomberok, Hrboltová        54

Legenda

 Kvalita ovzdušiaPM10PM2,5O3SO2CONO2
1h1h1h1h1h1h
µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3
 veľmi dobrá0 - 20 0 - 14 0 - 33 0 - 25 0 - 1000 0 - 20
 dobrá >20 - 40 >14 - 25 >33 - 65 >25- 50 >1000 - 2000 >20 - 40
 zhoršená >40 - 100 >25 - 70 >65 - 180 >50 - 350 >2000 - 10000 >40 - 200
 zlá >100 - 180>70 - 140 >180 - 240 >350 - 500 >10000 - 30000 >200 - 400
 veľmi zlá >180 >140 >240 >500 >30000 >400
 znečisťujúca látka sa na tejto stanici nemeria
PDLpod detekčný limit
*hodnoty pre túto znečisťujúcu látku nie sú momentálne dostupné
**reinštalácia zariadenia
  • Hodnoty koncentrácie plynných ZL s výnimkou ortuti (Hg) sú uvedené v µg/m3 (mikrogramoch na meter kubický).
  • Hodnota ortuti (Hg) je uvedená v ng/m3 (nanogramoch na meter kubický).
  • Hodnoty všetkých plynných ZL sú prepočítané na štandardné stavové podmienky (teplota 20°C (293,15 K) a tlak 101,325 kPa).
  • Hodnoty koncentrácie aerosólov PM10 a PM2,5 sú uvedené v µg/m3 (mikrogramoch na meter kubický) pri podmienkach okolia.
  • Údaje sú nevalidované