Situácia a vývoj - Košický región

HYDROLOGICKÁ SITUÁCIA:
Na dolnom Laborci je mierny vzostup, na ostatných tokoch východného Slovenska
je ustálenosť vodných stavov.  
Priebeh vodných hladín pod VD na dolnom Hornáde a dolnom Laborci je ovplyvnený
manipuláciami na VD.

POČASIE:
Polooblačno až zamračené. Ranné teploty vzduchu vo vodomerných staniciach
sa pohybovali od 14,2°C do 9,3°C.

ZRÁŽKY:
Ojedinele na západe a severe územia do 0,2 mm /Osturňa/.

HYDROLOGICKÝ VÝVOJ:
Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na tokoch 
východného Slovenska ustálenosť vodných hladín, na miestach s búrkovou 
činnosťou možnosť prechodného lokálneho vzostupu, hlavne na malých tokoch. 
Na dolnom Laborci a dolnom Hornáde môže byť priebeh vodných hladín ovplyvnený 
manipuláciami na VD.

Predpoveď pre Stredu n/Bodrogom na 26.5.2022

H = 290 cm   Q = 38,1 m3/s

SHMÚ, OHMPaV KE LM
Aktualizované: 25.05.2022 07:45