Situácia a vývoj - Bratislavský región

HYDROLOGICKÁ SITUÁCIA:
Na tokoch je ustálenosť vodných hladín. 
Na horných úsekoch tokov je výskyt ľadových úkazov (ľad pri brehu, dnový ľad),
ktoré môžu spôsobiť vzdúvanie (vzostup) hladiny pri ustálenom prietoku. 
Hladiny na dolnom Váhu sú ovplyvňované manipuláciou na VD. 

POČASIE:
V západnej časti regiónu zamračené, smerom na východ malá oblačnosť až jasno. 
Ranné teploty vzduchu sa vo vodomerných staniciach pohybovali 
v rozsahu od -0,2°C do -10,4°C.

ZRÁŽKY:
Zrážky sa vyskytli len na krajnom západe územia vo forme sneženia 
s úhrnmi od nemerateľného množstva do 2 mm. V regióne Bratislavy do 5 mm. 

HYDROLOGICKÝ VÝVOJ:
Vzhľadom na predpokladaný vývoj počasia očakávame na tokoch prevažne ustálenosť 
vodných hladín a pribúdanie ľadových úkazov.


SHMÚ, OHPaV, PS
Aktualizované: 24.01.2022 07:26