Situácia a vývoj - Banskobystrický región

HYDROLOGICKÁ SITUÁCIA:
HRON, IPEĽ, SLANÁ a RIMAVA - na tokoch prevláda ustálenosť vodných hladín.
Ich priebeh je na väčšine tokov ovplyvnený ľadovými úkazmi (ľadová triešť, 
ľad pri brehu, zámrz), ktoré spôsobujú vzdúvanie (vzostup) hladín pri ustálenom prietoku.

Priebeh vodných hladín je v povodí Hrona, Slatiny a Slanej ovplyvnený 
manipuláciami na VD.

POČASIE:
Jasno až polojasno. 
Ranné teploty vzduchu sa vo vodomerných staniciach pohybovali od -6,6 °C do -16,3 °C.

ZRÁŽKY:
Bez zrážok. 

HYDROLOGICKÝ VÝVOJ:
Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na tokoch 
ustálenosť vodných hladín. Ich priebeh bude aj naďalej ovplyvňovaný ľadovými 
úkazmi, ktoré môžu spôsobiť vzdutie hladín (vzostup) pri ustálenom prietoku. 
Hladiny tokov pod vodnými dielami môžu byť ovplyvňované manipuláciami na VD.

SHMÚ, OHMPaV BB KH
Aktualizované: 24.01.2022 07:42