Wcs -Západná cyklonálna situácia s južnou dráhou

Wcs -Západná cyklonálna situácia s južnou dráhou

 

Táto situácia sa líši od Wc situácie tým, že riadiaca cyklóna je posunutá južnejšie, udržuje sa zvyčajne nad Škótskom, Severným morom a nad južnou Škandináviou.

Riadiaca anticyklóna je posunutá zase na juhozápad a zotrváva v oblasti Azorských ostrovov. Jej výbežok zasahuje v niektorých prípadoch až nad Španielsko. Nad východnými oblasťami Ruska sa dosť často udržuje tlaková výš. Oblasť vyššieho tlaku leží aj nad Grónskom a podporuje prílev studeného vzduchu do vchodu frontálnej zóny.

Tento vchod je nad miernymi šírkami Atlantického oceánu. Vzhľadom na polohu riadiacich tlakových útvarov prechádza frontálna zóna južnejšie ako pri situácii Wc a to cez Francúzsko, Alpy a naše územie na severovýchod do centrálnej časti Ruska. Prúdenie vzduchu nie je už tak výrazne zonálne, ale postupne nadobúda charakteristické rysy brázdy nízkeho tlaku vzduchu nad strednou Európou.

Vplyvom silného teplotného kontrastu vo vchode frontálnej zóny, vznikajú nad východnou časťou Atlantického oceánu frontálne vlny, ktoré zasahujú ešte aktívne aj našu oblasť, na rozdiel od situácie Wc, pri ktorej prechádzajú cez strednú Európu väčšinou len okludované fronty. Pri tejto situácii bývajú vo vnútrozemí výdatnejšie zrážky ako za situácie Wc. Západná cyklonálna situácia s južnou dráhou máva najväčšie zastúpenie v zimných mesiacoch, najmenej sa vyskytuje na jar.

Vysvetlivky:

A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs