Wal - Západná anticyklonálna situácia letného typu

Wal - Západná anticyklonálna situácia letného typu

 

V letnom polroku mávajú niekedy západné anticyklonálne situácie odlišný vývoj. Miesto anticyklóny, ktorá pri situácii Wa zostáva nad strednou Európou, postupujú pri Wal jednotlivé tlakové výše zo subtropických šírok Atlantického oceánu cez Biskajský záliv a Francúzsko nad strednú Európu a odtiaľ ďalej na východ. Tieto prízemné anticyklóny súvisia s hrebeňmi vyššieho tlaku vo vyšších hladinách. Riadiaca tlaková níž sa udržuje medzi Islandom a Škótskom.

V brázdach medzi anticyklónami vzniká v strednej Európe prechodne juhozápadné prúdenie i vo vyšších hladinách v ktorom sa studené fronty vlnia. 1. Frontálna zóna smeruje z miernych zemepisných šírok Atlantického oceánu cez Britské ostrovy, Dánsko a Baltické more ďalej na severovýchod.

Oblasť vyššieho tlaku, ktorá sa udržuje v priestore Grónsko - Špicbergy, napomáha prílevu studeného vzduchu od severovýchodu do stredných oblastí Atlantického oceánu a tým aj aktivizovaniu frontálnej zóny. 2. Druhá skupina je charakterizovaná pohyblivou tlakovou nížou, ktorá sa presúva v priebehu obdobia z Atlantického oceánu južne od Islandu k pobrežiu severného Nórska.

Prípadov so stacionárnou cyklónou je asi 60%, s pohyblivou tlakovou nížou 40%. Táto situácia sa vyskytuje v mesiacoch apríl až september. Najpočetnejšie zastúpenie máva v letných mesiacoch , a to predovšetkým v júli.

Vysvetlivky:

A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs