Wc - Západná cyklonálna situácia

Wc - Západná cyklonálna situácia

 

Riadiacimi tlakovými útvarmi sú studená cyklóna v oblasti Islandu a Nórskeho mora a teplá anticyklóna, ktorá sa najčastejšie udržuje medzi Azorskými ostrovmi a Španielskom. Výbežok riadiacej tlakovej výše sa rozširuje časom cez Pyrenejský polostrov nad Francúzsko a západné Alpy, alebo do západného Stredomoria.

Ďalšou zvláštnosťou je anticyklóna nad východnými a juhovýchodnými oblasťami európskej časti Ruska, pričom jej výbežok zasahuje dosť často cez Čierne more nad Balkán. 1. Frontálna zóna prebiehajúca medzi uvedenými riadiacimi tlakovými útvarmi smeruje z miernych šírok Atlantického oceánu najčastejšie cez strednú časť Britských ostrovov, Dánsko a severné Nemecko do južného Pobaltia a odtiaľ ďalej na severovýchod, zriedkavo na východ.

Východný smer si zachováva delta frontálnej zóny vtedy, keď je oblasť vysokého tlaku nad Ruskom málo výrazná alebo keď je posunutá viac na juh k Čiernemu moru. Jednotlivé poveternostné fronty postupujúce od západu do vnútrozemia zasahujú aktívne i naše územie. 2. Druhá skupina je charakterizovaná tým, že tlaková níž nie je stacionárna, ale pohyblivá. V priebehu obdobia sa presúva z Islandu alebo z oblasti južne od Islandu cez Nórske more do Škandinávie.

Riadiaca tlaková výš, frontálna zóna a oblasť vysokého tlaku nad Ruskom zostávajú v podstate nezmenené. Západná cyklonálna situácia sa vyskytuje po celý rok, najčastejšie však v zime a v lete. V prechodných ročných obdobiach nebýva taká častá. Prípadov so stacionárnou cyklónou je približne 60%, s pohyblivou asi 40%

Vysvetlivky:

A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs