SWa - Juhozápadná anticyklonálna situácia

SWa - Juhozápadná anticyklonálna situácia

 

Pre túto situáciu je príznačná brázda nízkeho tlaku vo vyšších hladinách nad východným Atlantikom, v ktorej sa tvorí niekedy aj samostatný stred nízkeho tlaku pri Islande. Na východ od tejto brázdy je vo výške vysunutý hrebeň vysokého tlaku cez Španielsko do strednej Európy. Medzi týmito výškovými útvarmi prebieha frontálna zóna zo strednej časti Atlantiku cez Britské ostrovy nad Škandináviu. Frontálne poruchy spojené s frontálnou zónou zasahujú strednú Európu len niekedy svojim južným okrajom. Frontálna zóna sa posúva behom situácie pozvoľna na juh a juhovýchod a tak často zasiahne územie strednej Európy len studený front ukončujúci sériu vĺn.

Podľa toho ako silno je vyvinutá brázda nízkeho tlaku vo východnom Atlantiku a podľa toho, aký je teplotný kontrast vo frontálnej zóne, môžeme situáciu rozdeliť do dvoch skupín.

1. Pri situácii prvej skupiny výšková brázda zaberá celý Atlantik a v jej severnej časti pri Islande leží stacionárna tlaková níž, ktorá je dobre vyjadrená aj v prízemných vrstvách. Nad pevninou sa tvorí pod výškovým hrebeňom pri zemi samostatná anticyklóna, ktorej stred leží v oblasti Karpát a Ukrajiny. Frontálna zóna prebieha od Azorských ostrovov cez Britské nad Barentsovo more.

2. Situácie patriace do druhej skupiny sú charakterizované zosilnením teplotného kontrastu vo frontálnej zóne, ktorá je trochu posunutá na juh do smeru južné Anglicko - Baltické more. Výšková brázda vo východnom Atlantiku je zúžená a v jej tyle zosiľuje prílev studeného vzduchu z anticyklóny nad Grónskom na juh. Vo frontálnej zóne postupujú hlboké níže zo Škótska cez Škandináviu do severných častí Ruska. V oblasti výbežku vysokého tlaku nad strednou Európou sa buď tvorí pri zemi stacionárna anticyklóna, ako v predchádzajúcej skupine, alebo sa tvorí putujúca tlaková výš, ktorej stred postupuje po dráhe Bavorsko - Česko - Slovensko - Ukrajina.

Pri oboch popísaných situáciách trvá v strednej Európe anticyklonálny ráz počasia pri juhozápadnom prúdení, čo je základný príznak juhozápadnej anticyklonálnej situácie. Situácia SWa sa najčastejšie vyskytuje koncom jesene a v prevej polovici zimy, keď všeobecne prevláda zonálny ráz cirkulácie a pri zemi prechladená pevnina podporuje tvorbu anticyklón.

SWa - Juhozápadná anticyklonálna situácia

 

Vysvetlivky:

A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs