NWa - Severozápadná anticyklonálna situácia

NWa - Severozápadná anticyklonálna situácia

 

Je veľmi podobná situácii NWc. Rozdiel je iba v tom, že riadiace tlakové útvary sú posunuté trochu k severu až k severovýchodu.

1. Tlaková níž leží najčastejšie nad Bielym morom a je stacionárna. Riadiaca tlaková výš zotrváva zase nad západnou Európou a zasahuje cez Francúzsko a Alpy na juhovýchod. Jej stred zostáva väčšinou nad kanálom La Manche. V dôsledku zmenenej polohy tlakových útvarov aj frontálna zóna je položená tiež severnejšie ako pri NWc. Prechádza z Islandu cez južnú Škandináviu a Baltické more k juhovýchodu nad Ukrajinu.

2. Pri druhej skupine nie je tlaková níž stacionárna. V priebehu obdobia sa presúva z oblasti juhovýchodného Grónska cez severnú Škandináviu na juhovýchod. Riadiaca tlaková výš a frontálna zóna zostávajú nezmenené.

Prípadov so stacionárnou cyklónou asi 70%, s pohyblivou nížou asi 30%. Táto situácia sa najčastejšie vyskytuje v jesenných mesiacoch. V zime a na jar je jej zastúpenie dosť vyrovnané, minimum výskytu je v lete.

Vysvetlivky:

A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs