SEa - Juhovýchodná anticyklonálna situácia

SEa - Juhovýchodná anticyklonálna situácia

Tvorená je mohutnou riadiacou anticyklónou v európskej časti Ruska a Škandinávie. Výškové a prízemné tlakové pole tejto anticyklóny vytvára dve skupiny situácií.

1. Výškové pole prvej skupiny je tvorené hrebeňom vysokého tlaku prebiehajúceho z východného Stredomoria cez strednú a východnú Európu do Škandinávie. V severnej časti hrebeňa sa niekedy tvorí samostatné jadro v oblasti pobaltských republík. Prízemné pole je tvorené anticyklónou postupujúcou po polárnej ose zo strednej Škandinávie k juhovýchodu na Ukrajinu. Frontálna zóna, tvorená riadiacou anticyklónou a cyklónou so stredom západne od Islandu, prebieha ďaleko od strednej Európy, zo stredného Atlantiku cez Nórske a Barentsovo more na severný Ural.

2. Výškové pole druhej skupiny je tvorené anticyklónou nad západnou časťou Ruska, prízemné pole stacionárnou anticyklónou s najčastejším výskytom stredov nad oblasťou Moskvy. Frontálna zóna prebieha južne od riadiacej cyklóny ležiacej západne od Írska, zo stredného Atlantiku cez Biskajský záliv do západného Stredomoria.

Aj napriek rozdielom v tlakovom poli a v polohe frontálnej zóny sa obe skupiny prejavujú v strednej Európe cirkulačne rovnako. Okolo riadiacej anticyklóny nad pevninou prúdi studený vzduch od severu cez Ukrajinu na Balkán a odtiaľ k severozápadu na naše územie.

Obe skupiny sa vyskytujú rovnako často a takmer výlučne v prechodnej ročnej dobe a v zime.

SEa - Juhovýchodná anticyklonálna situácia

 

Vysvetlivky:

A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs