NEa - Severovýchodná anticyklonálna situácia

NEa - Severovýchodná anticyklonálna situácia

 

Situácia NEa sa dá rozdeliť do dvoch skupín. Rozdiely skupín sa neprejavujú v strednej Európe, ale spočívajú v rozdielnej cirkulácii nad Atlantikom, západnou a strednou Európou.

1. Pri prvej skupine, ktorá sa vyskytuje štyrikrát častejšie ako druhá, sa vyskytuje prízemná aj výšková anticyklóna v oblasti južnej Škandinávie, Nórskeho mora a Škótska s výbežkom do strednej Európy. Stredná Európa je po celé obdobie pod vplyvom výbežku vysokého tlaku vzduchu, len v niektorých prípadoch zasahuje slabo cyklonálna činnosť z východnej a juhovýchodnej Európy na východ Slovenska. V studenej ročnej dobe prúdi nad naše územie pevninský arktický vzduch.

Južne od riadiacej anticyklóny leží rozsiahla cyklonálna oblasť, siahajúca od Azorských ostrovov cez Španielsko nad Stredozemné more. V tejto oblasti sú niekedy samostatné výškové cyklóny, niekedy sa tu tvoria frontálne vlny, postupujúce cez Čierne more do východných častí Ruska, kde zosilňujú vo výškovej brázde ležiacej nad východnou Európou. V mnohých prípadoch býva západne od Biskajského zálivu stacionárna cyklóna s nevýraznou frontálnou zónou nad Španielskom. Atlantská frontálna zóna smeruje zo stredného Atlantiku cez Island do severnej Európy, kde sa stáča k juhovýchodu.

2. Druhá skupina situácií je charakterizovaná hrebeňom vysokého tlaku vzduchu pri zemi aj vo vyšších hladinách. Tento sa vysúva cez Britské ostrovy a Škandináviu nad Baltické more. Od severozápadu a severu zasahuje táto oblasť vysokého tlaku aj do strednej Európy. V niektorých prípadoch sa vytvorí tlaková výš nad Fenoškandiou, podobne ako pri situácii Ea, v priebehu obdobia sa však presunie k západu a spojí sa s už spomínaným hrebeňom. Cyklonálna oblasť na juh od tejto cyklóny je obmedzená len na priestor Stredozemného mora.

Frontálna zóna smeruje od stredného Atlantiku cez Nórske more do Barentsovho mora. Západne od Islandu je väčšinou riadiaca níž. Nad východnou Európou prebieha ďalšia frontálna zóna z Ukrajiny k Uralu po východnej strane výškovej brázdy.

Situácia NEa sa vyskytuje najčastejšie na jar a začiatkom leta, najmenej na konci zimy a na konci jesene.

Vysvetlivky:

A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs