NEc - Severovýchodná cyklonálna situácia

NEc - Severovýchodná cyklonálna situácia

Situáciu NEc je možné rozdeliť na dve skupiny, odlišné najmä stavom cirkulácie nad Atlantickým oceánom a západnou Európou.

 

1. Pre prvú skupinu situácií je charakteristické vysunutie hrebeňa vysokého tlaku vo výške aj pri zemi, od juhozápadu cez britské ostrovy a Francúzsko do Škandinávie, kde sa často tvorí samostatné jadro vysokého tlaku. Pri zemi prúdi do strednej Európy od severu až severovýchodu studený vzduch. Okolo cyklóny, ktorá sa vyskytuje vo vyšších hladinách väčšinou nad Balkánom, prebieha vo výške príliv teplého vzduchu, ktorý sa prejavuje v strednej Európe trvalými zrážkami. V niektorých prípadoch tento príliv chýba a cez strednú Európu postupujú od severovýchodu podružné frontálne poruchy. Niekedy je pri nástupe situácie v priestore Britských ostrovov a Francúzska cyklóna alebo brázda, ktorá je oddelená hrebeňom tvoriacim sa nad Britskými ostrovmi od pôvodnej frontálnej zóny a je odsúvaná cez Alpy ďalej k juhovýchodu. Studený front spojený s touto cyklónou prenikne niekedy od západu nad naše územie. Keď však cyklóna postúpi nad Balkán, vracia sa tento front ako teplý od severovýchodu. V iných prípadoch, hlavne pri silnej cirkulácii v studenej ročnej dobe, schádza na začiatku situácie výšková cyklóna z priestoru Baltických štátov k juhu a zastavuje sa nad Balkánom.

2. Do druhej skupiny situácií NEc, ktorých výskyt je však menej častý, patria tie, pri ktorých je pri zemi aj vo výške anticyklóna v oblasti Britských ostrovov a Nórskeho mora. Atlantická frontálna zóna je stočená na sever a smeruje na Island. Pri niektorých situáciách obchádzajú frontálne vlny anticyklónu a postupujú cez severnú časť Nórskeho mora do severných oblastí Ruska.

Na juhovýchode Európy smeruje frontálna zóna cez Čierne more k severu, kde sa často štiepi. Niektoré fronty postupujú oblúkom okolo výškovej cyklóny nad Balkánom cez Bielorusko a Poľsko nad naše územie. Príliv teplého vzduchu vo výške od severovýchodu nebýva tak silný a častý ako pri situáciách prvej skupiny. Prílev pevninského studeného vzduchu je však pri zemi výrazný.

V niektorých prípadoch prenikajú frontálne vlny južne od anticyklóny, z Azorských ostrovov nad Stredozemné more, kde zosilujú a pokračujú v postupe cez Balkán k severovýchodu a ovplyvňujú naše územie. Vo vyšších hladinách je v týchto prípadoch brázda nízkeho tlaku vzduchu, smerujúca od severovýchodu do strednej Európy.
Situácie NEc sa tvoria najčastejšie uprostred leta, najmenej sa vyskytujú na jeseň a na začiatku zimy.

Vysvetlivky:

A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs