SWc2 - Juhozápadná cyklonálna situácia

SWc2 - Juhozápadná cyklonálna situácia

 

Hlavným rysom tejto situácie je frontálna zóna orientovaná od juhozápadu na severovýchod v smere Britské ostrovy - Baltické more. Teplá anticyklóna súvisiaca s touto frontálnou zónou leží spravidla nad Stredozemným morom. Pri zemi je často len slabo vyjadrená a podľa ročnej doby nahradená len výbežkom vyššieho tlaku, ktorý zasahuje od Kaspického mora nad Balkán a niekedy až do západného Stredomoria.

V tomto pásme vyššieho tlaku sa striedavo tvoria samostatné nevýrazné anticyklonálne stredy. Výšková cyklóna leží pri tejto situácii južne od Islandu a tvorí vhodné podmienky pre príliv studeného vzduchu z Grónska k juhovýchodu, do stredných častí Atlantického oceánu. Táto cyklóna v priebehu situácie väčšinou slabne a postupuje zvolna nad Nórske more. Takto orientované výškové útvary, anticyklóna nad Stredozemným morom a cyklóna nad Islandom, tvoria vhodné podmienky pre vznik frontálnej zóny s vchodom nad Atlantikom v oblasti juhozápadne od Írska .

V tejto frontálnej zóne sa stretávajú vzduchové hmoty s pomerne veľkými teplotnými rozdielmi, pretože teplý vzduch prichádza od juhozápadu, studený od severozápadu až severu. Veľký teplotný kontrast podporuje tvorenie frontálnych vĺn a pohyblivých níží, ktoré postupujú z miesta vchodu frontálnej zóny cez Britské ostrovy, Severné more, južnú Škandináviu do Fínska a často ďalej až do Severného mora. Fronty spojené s týmito nížami zasahujú aktívne strednú Európu a potom sa naše územie striedavo dostáva do teplého a studeného vzduchu.

Pretože sa celé frontálne rozhranie, na ktorom vznikajú vlny, v priebehu situácie posunie od severu na juh, prevláda na našom území spočiatku teplé juhozápadné prúdenie, ku koncu situácie studené západné až severozápadné prúdenie.

V niektorých prípadoch koncom situácie, teplá tlaková výš nad Stredozemným morom slabne a ustupuje na východ. Studený vzduch prúdiaci v tyle frontálnych vĺn na juhovýchod potom prenikne do západného Stredomoria a prispeje tam k utvoreniu brázdy nízkeho tlaku.

Frontálne poruchy postupujúce vo frontálnej zóne potom smerujú z Talianska cez Nemecko na severovýchod a majú potom podobnú dráhu ako pri brázdovej situácii. Toto však pri SWc2 trvá väčšinou len jeden deň a nemôžeme to považovať za samostatný celok.

SWc2 situácia je pomerne častá a vyskytuje sa po celý rok približne rovnako. Najmenej sa vyskytuje v septembri.

SWc2 - Juhozápadná cyklonálna situácia

 

Vysvetlivky:

A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs