Ea - Východná anticyklonálna situácia

Ea - Východná anticyklonálna situácia

 

Situácia Ea sa dá rozdeliť do dvoch skupín.

1. Pri situáciách prvej skupiny, tie sa vyskytujú trikrát častejšie, je nad európskou pevninou anticyklóna, ktorej stred je najčastejšie v oblasti Škandinávie, Baltického mora a baltických štátov. Vo vyšších hladinách sa vyskytuje anticyklóna nad severnou Európou. V niektorých prípadoch sa rozširuje najskôr od juhozápadu výškový hrebeň do severnej Európy, kde sa neskôr oddelí samostatný stred. Na juhozápade potom hrebeň slabne a tým je umožnený postup plytkých frontálnych porúch cez Španielsko nad Stredozemné more.

Tlaková výš zasahuje zo severu a severovýchodu do strednej Európy a tým je podmienený ráz počasia. V studenej ročnej dobe je v strednej Európe studený pevninský vzduch s veľmi nízkymi teplotami, v lete prevláda malá oblačnosť a studená advekcia od východu až severovýchodu a je do značnej miery kompenzovaná prehrievaním. V niektorých prípadoch sa v zime anticyklóna rozširuje od východu cez strednú Európu ďalej na západ a na jej okraji postupuje slabý studený front. Prílev studeného vzduchu môže tiež prichádzať po etapách a je sprevádzaný prechodom podružných studených frontov od východu.

Nad oceánom býva riadiaca tlaková níž medzi Grónskom a Islandom. Frontálna zóna sa tiahne zo stredného Atlantiku na východ, pred Britskými ostrovmi sa stáča k severovýchodu k Nórskemu moru, odkiaľ pokračujú niektoré frontálne poruchy v postupe po severnom okraji anticyklóny južne od Špicberkov do Barentsovho mora.

2. Druhá skupina situácií Ea má zonálny ráz cirkulácie s polohou frontálnej zóny v rovnobežníkovom smere zo severného Atlantiku cez severnú Európu na východ. Pás vysokého tlaku sa tiahne zo stredného Atlantiku cez Britské ostrovy nad Bielorusko, kde býva najčastejšie samostatné jadro. Je vyjadrené aj vo vyšších hladinách a posunuté južnejšie než pri Ec, takže cyklonálna činnosť nad Stredozemným morom ovplyvňuje len niekedy južné časti Slovenska. V strednej Európe prevláda prílev studeného vzduchu, ktorý sa v lete prehrieva.

Situácia Ea sa vyskytuje najčastejšie na začiatku jari a uprostred zimy, najmenej uprostred leta.

Ea - Východná anticyklonálna situácia

Vysvetlivky:

A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs