SWc3 - Juhozápadná cyklonálna situácia

SWc3 - Juhozápadná cyklonálna situácia

 

Pre túto situáciu je charakteristická frontálna zóna prebiehajúca cez strednú Európu od juhozápadu na severovýchod. Vo výške leží stred teplej anticyklóny nad severnou Afrikou a výbežok vysokého tlaku zasahuje odtiaľ na Balkán. Tento hrebeň vysokého tlaku postupuje v priebehu situácie zvoľna na východ. Pri zemi nie je oblasť teplej anticyklóny výrazne vyjadrená. V studenej ročnej dobe je stred prízemnej anticyklóny stiahnutý na Turecko a na Blízky východ, v lete je nad východným Stredomorím a na Balkáne len nevýrazná oblasť vyššieho tlaku. Studená cyklóna, často len brázda nízkeho tlaku, leží vo vyšších hladinách nad Severným morom a Britskými ostrovmi. Podľa množstva studeného vzduchu je cyklóna vyjadrená i v prízemnej vrstve alebo je maskovaná studenou anticyklónou v oblasti Island - Škótsko.

Frontálna zóna, ktorá vzniká medzi týmito riadiacimi útvarmi, teplou anticyklónou (výbežkom vyššieho tlaku) nad Stredozemným morom a studenou cyklónou nad Severným morom, má vchod nad Biskajským zálivom a Španielskom. Studený vzduch, prenikajúci od Islandu cez Britské ostrovy na juh, sa tu stretáva s veľmi teplým a pomerne vlhkým juhozápadným prúdením a vzniká tak pri zemi a aj vo výške ostré rozhranie medzi týmito dvoma teplotne aj vlhkostne odlišnými vzduchovými hmotami.

Po tomto rozhraní postupujú vlny z Biskajského zálivu cez južné Francúzsko, Bavorsko a Čechy do Poľska, často i ďalej na severovýchod. Hĺbka vĺn závisí do značnej miery na teplotnom kontraste pri zemi. V lete býva anticyklóna pri Islande nahradená len hrebeňom vyššieho tlaku, prúdenie je všeobecne slabšie a vo frontálnej zóne sa tvoria len neokludované vlny a plytké níže, ktoré postupujú po takmer stacionárnom fronte.

V studenom ročnom období je rozhranie lepšie vyjadrené a cyklóny po ňom postupujúce sa prehlbujú. V niektorých prípadoch pripomína táto situácia situáciu brázdy B. Zásadný rozdiel je v tom, že pri Type SWc3 leží frontálna zóna severne od Álp, zatiaľčo pri brázde leží južnejšie a frontálne vlny sa tvoria v severnom Taliansku a na Stredozemnom mori. Podľa štatistiky sa táto situácia vyskytuje najčastejšie v lete, najmenej v zime.

Vysvetlivky:

A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs