Vfz - Vchod frontálnej zóny

Vfz - Vchod frontálnej zóny

 

Situácia je tvorená tlakovým sedlom nad strednou Európu, vždy medzi štyrmi šachovnicovo rozloženými stacionárnymi tlakovými útvarmi. V závislosti na ich polohe môžeme situáciu rozdeliť na dve skupiny.

1. Výškové a prízemné tlakové pole prvej skupiny je tvorené azorskou anticyklónou, ktorá zasahuje svojim výbežkom do juhozápadnej Európy nad Francúzsko a západné Alpy, anticyklónou nad severnou Európou, ktorej stred leží najčastejšie nad Bielym morom, stacionárnou cyklónou so stredom na juhozápad od Islandu a nevýraznou cyklónou v juhozápadnej Európe. Sedlo nižšieho tlaku býva v oblasti Čiech, Poľska, Nemecka a Dánska. Jednotlivé frontálne poruchy postupujúce od západu cez Britské ostrovy sa nad Severným morom pôsobením studeného vzduchu, prúdiaceho od severovýchodu, oživujú a prenikajú sedlom cez strednú Európu na juhovýchod.

2. Výškové i prízemné tlakové pole druhej skupiny je tvorené anticyklónou nad juhozápadnou Európou, pri zemi so stredom v oblasti Pyrenejí, anticyklónou nad Nórskym morom, stacionárnou cyklónou s prízemným stredom na západ od Írska a nevýraznou cyklónou nad východnou Európou. Sedlo nižšieho tlaku býva nad Českom, Poľskom a Nemeckom. Frontálne poruchy, ktoré prenikajú od západu a juhozápadu cez Anglicko do sedla, sa regenerujú podobne ako v prípade prvej skupiny a postupujú sedlom na východ cez Čechy na západnú Ukrajinu.

Obe skupiny sú rovnako časté a najčastejšie sa vyskytujú v zime a na jar, najmenej sa vyskytujú na jeseň.

Vysvetlivky:

A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs