Ec - Východná cyklonálna situácia

Ec - Východná cyklonálna situácia

 

Pri situácii Ec určuje cirkuláciu v strednej Európe stacionárna tlaková níž, ktorej stred leží väčšinou nad Tyrhénskym morom a oblasť vysokého tlaku, ležiacej nad Škandináviou. Okolo tlakovej níže, ktorá je vyjadrená aj vo vyšších hladinách, prúdi do strednej Európy vo výške od východu až juhovýchodu teplý vzduch, naproti tomu tlaková výš na severe vyvoláva v nižších hladinách prílev studeného vzduchu od severovýchodu do strednej Európy. V takomto systéme prúdenia vznikajú nad strednou Európou výstupné výklzné pohyby. Niekedy postupujú z Maďarska a Rumunska cez naše územie k západu plytké frontálne poruchy.

Vzhľadom k cirkulácii nad oceánom a severnou Európou je možné rozdeliť situáciu Ec na dve skupiny.

1. Prvá skupina, ktorá sa vyskytuje asi štyrikrát častejšie ako druhá, je charakterizovaná riadiacou tlakovou nížou západne od Islandu, okolo ktorej postupujú frontálne poruchy zo stredného Atlantiku do Nórskeho mora. Niektoré z nich pokračujú vo svojom postupe do Barentsovho mora. Tlaková výš leží väčšinou nad severnou Európou so stredom najčastejšie nad Škandináviou. Vo vyšších hladinách je vyjadrená buď ako samostatné jadro alebo ako hrebeň od juhozápadu.

V oblasti Biskajského zálivu, Francúzska a Španielska je nevýrazné tlakové pole, cez ktoré postupujú niekedy z oceánu nad Stredozemné more plytké výškové cyklóny.

2. Druhá skupina situácií je charakterizovaná zonálnym rázom cirkulácie s polohou frontálnej zóny v rovnobežkovom smere zo severného Atlantiku cez Škandináviu do severných častí Ruska. Na juh od nej sa tiahne pri zemi pás vysokého tlaku vzduchu z oceánu cez Britské ostrovy a Bielorusko k strednému Uralu. Jadrá vysokého tlaku sa v tomto páse najčastejšie tvoria nad oceánom a nad východnou Európou. Naše územie leží na južnej strane tohto hrebeňa, ktorý je vo vyšších hladinách najsilnejšie vyjadrený nad oceánom a západnou Európou. Z toho vyplýva, že jadro vysokého tlaku nad východnou Európou je svojim zložením prevažne studenou anticyklónou v nižších hladinách.

Situácia Ec sa najčastejšie vyskytuje na jar v marci a najmenej na konci leta a na začiatku jesene.

Ec - Východná cyklonálna situácia

Vysvetlivky:

A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs