SWc1 - Juhozápadná cyklonálna situácia

SWc1 - Juhozápadná cyklonálna situácia

 

Táto situácia sa podstatne líši od ostatných juhozápadných situácií. Na rozdiel od situácie SWc2, SWc3 a SWa, ktoré majú výrazne vyjadrenú frontálnu zónu takmer v zonálnom smere, je situácia SWc1 meridionálna. Jej hlavným rysom je totiž stacionárna výšková cyklóna v oblasti Britských ostrovov. Táto tlaková níž je dobre vyjadrená aj vo výške aj pri zemi a v strednej Európe spôsobuje vo vyšších hladinách juhozápadné prúdenie pomerne teplého a vlhkého vzduchu zo západného Stredomoria. Studený front, niekedy studená oklúzia, ktorá postupuje na východnej strane tejto níže cez Francúzsko do strednej Európy sa tu v juhozápadnom prúdení spomaľuje a často sa stáva kvázistacionárnou. Tvorí často rozhranie medzi teplým tropickým vzduchom na Balkáne a vracajúcim sa polárnym vzduchom nad západnou Európou. Na tomto rozhraní vznikajú niekedy nad severným Talianskom a Alpami plytké frontálne vlny, ktoré postupujú cez naše územie na sever.

Rozloženie tlakových útvarov nad ostatným územím Európy nie je pre charakter situácie tak podstatné. Nad Ruskom sa pri tejto situácií často tvorí oblasť vysokého tlaku, alebo, najmä v studenej ročnej dobe, postupuje cez územie Ruska anticyklóna po polárnej ose od severozápadu na juhovýchod. Niekedy sa však frontálne vlny postupujúce cez strednú Európu k severu nad Škandináviu oddeľujú od riadiaceho prúdenia spojeného so stacionárnou cyklónou nad Britskými ostrovmi a smerujú k východu do stredných častí Ruska.
Dĺžka trvania situácie je úzko spätá so životnou dráhou riadiacej cyklóny v oblasti Britských ostrovov. Tá ku koncu obdobia slabne a jej stred sa často premiestňuje nad Severné more, kde zaniká.
Situácia SWc1 sa najčastejšie vyskytuje v letnom období od mája do septembra.

Vysvetlivky:

A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs