Cv - Výšková cyklóna

Cv - Výšková cyklóna

 

Charakteristické je vytvorenie pomerne malej výškovej cyklóny nad Severným morom.

Na začiatku situácie je výškové tlakové pole tvorené hrebeňom vysokého tlaku, ktorý cez strednú Európu spája azorskú anticyklónu s anticyklónou nad východnou Európou. Studená výšková cyklóna rýchle preniká okolo azorskej anticyklóny, ktorá sa prechodne vysúva k severovýchodu zo Severného mora cez hrebeň vysokého tlaku k juhu do oblasti Pádskej nížiny.

Prízemné tlakové pole je rovnako ako výškové tvorené hrebeňom vysokého tlaku nad strednou Európou, ktorý premosťuje azorskú a východoeurópsku anticyklónu. Prechod výškovej zóny naprieč hrebeňom nebýva v prízemnom poli vyjadrený. Len výnimočne môžeme pri zemi zistiť plytkú níž, presúvajúcu sa cez strednú Európu od severu k juhu po dráhe výškového stredu níže.

Keďže celý presun výškovej cyklóny narúša zonálnu cirkuláciu len na krátku dobu a to ešte vo výške, nemôžeme túto situáciu pričleniť k žiadnej inej typickej situácii, či už k zonálnej alebo meridionálnej.

Situácia sa vyskytuje málo, takže nemôžeme robiť závery o jej maximálnom či minimálnom výskyte počas roka.

Vysvetlivky:

A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs