A - Anticyklóna nad strednou Európou

A - Anticyklóna nad strednou Európou

 

Táto situácia je charakteristická tlakovou výšou nad strednou Európou, ktorej okraje zasahujú nad západnú a juhovýchodnú Európu. Anticyklóna je väčšinou vyjadrená aj samostatným stredom vo vyšších hladinách. Stred stacionárnej anticyklóny sa udržuje vo väčšine prípadov severne od 50. rovnobežky. Niekedy sa z tejto oblasti v priebehu obdobia pozvoľne presúva k juhu. Stacionárna tlaková níž zotrváva nad južným Grónskom, západným Islandom a priľahlou časťou Atlantického oceánu.

Frontálna zóna prechádza z miernych šírok Atlantického oceánu do severnej Škandinávie, odkiaľ sa stáča na juhovýchod.

V niektorých prípadoch je stacionárna tlaková výš spojená pásom vyššieho tlaku s anticyklonálnou oblasťou pri Azorských ostrovoch. Inokedy zasa zasahuje brázda nízkeho tlaku z riadiacej cyklóny z Islandu k juhovýchodu na Pyrenejský polostrov.
Táto situácia sa najčastejšie vyskytuje na jeseň a v zime. V novembri však celkový počet prípadov prudko klesá. Na leto pripadá minimum prípadov.

Vysvetlivky:

A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs