Nc - Severná cyklonálna situácia

 Nc - Severná cyklonálna situácia

 

Výškové tlakové pole je tvorené riadiacou cyklónou nad Fínskom a severozápadnou časťou Ruska a cyklónou v severozápadnej časti Atlantiku. Medzi nimi sa rozkladá mohutný hrebeň vysokého tlaku, prebiehajúci od Azor cez Britské ostrovy na Grónsko a Grónske more.

V hrebeni sa zvyčajne vytvorí samostatné jadro vyššieho tlaku so stredom v oblasti Írska. Pri zemi niekedy zasahuje táto anticyklóna svojim výbežkom k juhovýchodu cez Francúzsko a Bavorsko až nad Maďarsko.

Frontálna zóna prebieha z Nórskeho mora cez Kattegat do strednej Európy. Vchod zóny je na sever od Islandu, delta obyčajne vyúsťuje do oblasti nižšieho tlaku na Balkáne. Do tejto frontálnej zóny prenikajú jednotlivé frontálne vlny z atlantskej cyklóny Dánskym prielivom. V jej vchode sa vplyvom studeného vzduchu, privádzaného od severu, aktivizujú a postupujú do strednej Európy, kde okludujú a zanikajú vo výbežku vysokého tlaku nad Alpami. V niektorých prípadoch preniká studený vzduch za oklúziami až do oblasti nízkeho tlaku nad Stredozemné more, kde oživuje cyklonálnu činnosť v nevýraznej frontálnej zóne prebiehajúcej od Sardínie cez južné Rumunsko nad Azovské more.

Táto situácia sa vyskytuje po celý rok s výrazným minimom na konci leta a s výrazným maximom na konci zimy.

Vysvetlivky:

A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs