Projekt SlovakAid

logo Slovak Aid

Projekt:
Podpora budovania odborných kapacít pre aktivity v oblasti zmeny klímy a adaptácie

Tento projekt navrhlo a financuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci FSF (Fast Start Finance) finančného mechanizmu pre podporu rozvojových krajín v oblasti zmeny klímy a adaptácií na zmenu klímy a je vedený pod číslom SAMRS/2010/15/01.

Implementačná inštitúcia:
Slovenský hydrometeorologický ústav

Cieľová krajina:
Keňa

Partnerská organizácia v krajine prijímateľa:
Kenya Meteorological Department, Dagoretti Corner,
Ngong Road, Nairobi, Kenya

 

Informácie o projekte: