Project Hurbanovo WMO candidate centennial observing station 2020


 
Názov projektu:                     
Hurbanovo – kandidát na „Storočnú stanicu WMO“ 2020

Typ projektu:                         
Vnútorný projekt SHMÚ

Číslo a názov úlohy SHMÚ:  
2023-00 Národný klimatický program (NKP)

Podúloha NKP:                      
Tvorba špecializovaných a historických databáz pre analýzu dôsledkov klimatickej zmeny

Roky riešenia:                        
2019 - 2020
 
Súhrn
Slovenský hydrometeorologický ústav pripravil údaje a podklady pre nomináciu meteorologickej stanice Hurbanovo (indikatív stanice WIGOS 0-20000-0-11858) na kandidáta na „Storočnú pozorovaciu stanicu WMO“ v rámci mechanizmu hodnotenia Svetovej meteorologickej organizácie. Dátum nominácie je 31.01.2020. Uvedený mechanizmus je na stránke WMO: https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/centennial-observing-stations
Ako uvádza WMO na tejto stránke: Dlhodobé meteorologické pozorovania sú súčasťou nenahraditeľného kultúrneho a vedeckého dedičstva ľudstva, ktoré slúži potrebám súčasných a budúcich generácií disponovať dlhodobými vysoko kvalitnými klimatickými údajmi. Sú jedinečnými zdrojmi informácií o meteorologických prvkoch z minulosti, sú teda zdrojmi na hodnotenie variability klímy a zmien. Na zdôraznenie tejto dôležitosti má WMO mechanizmus na objektívne hodnotenie „Storočných pozorovacích staníc WMO“. Organizácia týmto presadzuje udržateľné štandardy pozorovaní a osvedčené postupy, ktoré umožňujú vytváranie vysoko kvalitných údajov časových radov.
Na zasadnutí Výkonnej rady WMO v máji 2017 bol odobrený prvý súbor „Storočných pozorovacích staníc WMO“. Ďalšie výzvy na nomináciu kandidátskych staníc boli zverejnené v novembri 2017 a decembri 2019. Ďalšie výzvy sa plánujú zverejňovať každé dva roky.
Meteorologická stanica Hurbanovo začala pozorovania v roku 1872. Jej pozorovací rad sa vyznačuje vysokou kvalitou, pretože poloha stanice sa menila len nepatrne a prerušenia pozorovaní boli len sporadické. Výsledky spracovaní údajov  z tejto stanice sú neoddeliteľnou zložkou všetkých významných klimatologických štúdií u nás, napr. Národných správ o zmene klímy.
Doklady o nominácii Hurbanova a požadované podporné dokumenty v anglickom jazyku pre schvaľovací proces sú uvedené v nasledovných súboroch:

Hurbanovo station nomination for centennial station
Hurbanovo station maps
Hurbanovo station metadata
Hurbanovo station photos
SHMI Routine quality control
Hurbanovo Data Rescue


Webové stránky:
https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/centennial-observing-stations
http://www.shmu.sk/sk?page=2400
 
Kontakt:
pavel.stastny@shmu.sk
katarina.mikulova@shmu.sk