Klimaatlas

Slovenský hydrometeorologický ústav v rámci riešenia projektu „Vývoj technológie priestorového spracovania údajov o klimatickom systéme“ kód ITMS 26220220102, vytvoril informačný systém pre webovú aplikáciu cez internet. Jeho súčasťou bol interaktívny nástroj pre mapové zobrazovanie vybraných klimatologických charakteristík Slovenska za obdobie 1961 – 2010. 

Stránky klimatického atlasu SHMÚ boli z technických príčin a kybernetického rizika odstavené.