Klimaatlas

Slovenský hydrometeorologický ústav v rámci riešenia projektu „Vývoj technológie priestorového spracovania údajov o klimatickom systéme“ kód ITMS 26220220102, vytvoril informačný systém pre webovú aplikáciu cez internet. Jeho súčasťou je interaktívny nástroj pre mapové zobrazovanie vybraných klimatologických charakteristík Slovenska za obdobie 1961 – 2010. Spomínaný systém je verejnosti prístupný na nasledujúcej adrese.