DEODE - Destination Earth’s on-demand extremes digital twin 

Názov projektu:
Destination Earth’s on-demand extremes digital twin 

Akronym projektu:
DEODE

Číslo projektu:
DE_330

Názov programu:
Destination Earth (DestinE) – Green Deal Strategy & Digital Europe Programme (https://stories.ecmwf.int/destination-earth/index.html)

Zameranie projektu:
Environmentálne extrémy

Popis projektu:
V projekte DEODE navrhujú partneri projektu riešenie na vytvorenie digitálnych dvojčiek – v tomto projekte ich lokálnu verziu na menšej ohraničenej oblasti – v móde „na požiadanie“, na predpovedanie environmentálnych extrémov v subkilometrickej mierke. Základom riešenia je podľa aktuálnej požiadavky poskytnúť pracovné prostredie pre výpočet predpovedí extrémnych poveternostných javov s vysokým rozlíšením v kombinácii s podporou rozhodovania pre relevantné sektory napr. hydrológie, kvality ovzdušia a energetiky s použitím fyzikálnych modelov bežiacich na platforme vysokovýkonných počítačov.

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je vývoj spoločného konfigurovateľného rámca/nástroja na interaktívny európsky monitoring a predpoveď od kontinentálnej po mestskú mierku v reakcii na extrémy meteorologické, hydrologické a kvality ovzdušia.
Výstupmi projektu budú správy, software a dáta.

Začiatok projektu: 1.9.2022

Ukončenie projektu: 30.4.2024

Rozpočet projektu: confidential

Projektový partneri:
Météo-France, a partneri z 22 krajín EÚ

Webová stránka:
https://destination-earth.eu/

Kontakt:
maria.derkova@shmu.sk